กิจกรรมถวายราชสดุดี9
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี8
สอบธรรมศึกษา ปี25597
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 25596
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 25595
ประดับเข็มดาราพัฒน์ ปีการศึกษา 25594
ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา "ปฐมดาราพัฒน์" 3
การเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/25592
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี