รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง37
กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันปีใหม่34
พิธีประดับเข็มดาราพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 256126
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 256122
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ21
กิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 256120
เลือกตั้งสภานักเรียน19
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 256118
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน17
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 116
วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๔๓ ปี 15
ค่ายปฐมดาราพัฒน์ 14
กิจกรรมถวายราชสดุดี9
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี8
สอบธรรมศึกษา ปี25597
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 25596
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 25595
ประดับเข็มดาราพัฒน์ ปีการศึกษา 25594
ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา "ปฐมดาราพัฒน์" 3
การเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/25592
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี