วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๔๓ ปี
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2561
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๔๓ ปี โดยมีพระครูอุดมญาณโสภณ ประธานกรรมการสถานศึกษา นางวรรณธนา เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมงานจำนวนมาก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิมาน บรรณการกิจ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายจุลทรัพย์ ไพศาล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี