ประดับเข็มดาราพัฒน์ ปีการศึกษา 2559
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2559
มื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีประดับเข็มดาราพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี