กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
เขียนเมื่อ  28 มิ.ย. 2559
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนส่องดาววิทยาคมได้จัดกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี