การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เขียนเมื่อ  8 ธ.ค. 2559
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่22พฤศจิกายนนำโดยผู้อำนวยการมงคล อุปพงษ์ พร้อมคณะครูและนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี