กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นายวิมาน บรรณการกิจ
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นายไตรภพ
เบอร์โทร : -


ชื่อ-สกุล : นางนิชาภา อึ้งสกุล
เบอร์โทร :


ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตติกาล ผ่านสุวรรณ
เบอร์โทร :
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี