รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
ขบวนแห่เข็มดาราพัฒน์
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ผ้าครามวันศุกร์
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันศุกร์
กิจกรรมหน้าเสาธง
คณะครูโรงเรียนส่องดาววิทยาคม


วารสารโรงเรียน

ข่าวสารการศึกษา

สมุดเยี่ยม FaceBook

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณธนา เถายะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายหาญ ทนุจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
FaceBook
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
88 หมู่ 9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 โทรศัพท์ 042786023 โทรสาร 042786148
ZIXMA © Build 2014 (PHP+MySQL)
ผู้ดูแลระบบโดย นางสาววิสณี สีนนตรี