ชื่อ - นามสกุล :นายณัฏฐิวัรนันท์ ยะสะกะ
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ