หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ปัจฉิม ปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 5963
ศุกร์ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
6 มีนาคม  2563
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร