[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายเกษมสุข อันตระโลก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหาร
Click ดูประวัติ
นายปริวรรต ฟองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธีระยุทธ์ แซวกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายมนตรี ลาผม
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายธนศักดิ์ เจริญเขต
ครู
ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางจิราภรณ์ หลักทอง
ครู
ครูสอนรายวิชาชีววิทยา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน